Monthly Archives: May 2016

My first post that has nothing to do with sex..

It’s about rugby!

There’s a new women’s rugby team in Cardiff that I have just joined and we are still recruiting! This is an opportunity to literally represent your country too! Not only is this my first post that doesn’t have anything to do with sex but I am going to switch languages in a second which makes it my first post in Welsh! We are a Welsh speaking team which is why writing about it in Welsh only makes sense.

Reit! Mae’r tim wedi cael ei sefydlu achos mae’r Golden Oldie’s Rugby Festival yn cymryd le yng Nghaerdydd eleni, felly mae’n rheswm dda iawn i unrhyw un sydd wastad wedi eisiau trio chwarae rygbi neu wedi chwarae rygbi yn gorffennol a sydd eisiau ail-ddechrau.

Chwaraeais i i fy nhim prifysgol dros 10 mlynedd yn ol. Wnes i drio chwarae nol fan hyn yng Nghaerdydd ond roedd y tim gyntaf ymunais a yn 2005 bach yn rhy ‘hawdd’ wedyn yr un nesaf ymunais a yn 2011 yn rhy annodd! Felly ymunais a’r tim ‘ma 2 wythnos yn ol ar ol glywed am y tim ar Facebook oddi wrth ffrind fy ngwraig.

Rydyn  ni yn ddigon lwcus i gael Caryl James i hyfforddi ni – 29 caps mae hi wedi chwarae i Gymru a dwi’n caru’r ffordd mae hi’n hyfforddi, mae’n teimlo fel mae’r tim yn barod wedi dysgu lot oddi wrthi, a dim ond 4 sesiwn sy’ wedi bod hyd yn hyn. Mae ganddyn ni lot o botential a mae Caryl yn blydi lyfli!

Felly, fe fyddech chi’n cael croeso cynnes a chofiwch – os nad ydych erioed wedi chwarae o flaen, paid a phoeni! Dwi’n eitha ‘unfit’ ond dwi dal yn mynd. Os hoffech chi ddod i’r ymarfer nesaf, cysylltwch a fi a byddai’n hapus i gwrdd a chi a wedyn cyflwyno ti i’r tim.

Mae’r ymarfer pob nos Fercher o 6.30ish tan 7.30ish a falle diod ar ol o bryd i bryd. Mae’n ddigwydd yng Nghaeau Llandaf yn agos i Gerddi Sofia. Parciwch lan ger Cafe Castan.

Mae’r twrnament o’r 21in i’r 28in o Awst – bydden ni’n chwarae Dydd Llun, Mercher a Gwener! Hwn yw’r quote o wefan y twrnament sy’n swmio lan ysbryd y twrnament:

“Golden Oldies Rugby is your opportunity to show all those skills you acquired in younger days while still enjoying your favourite sport. This is not uncompromising competition but rather the means of cementing friendships and enjoying the company of some of life’s most unforgettable characters on and off the field.”

Cymdeithas!!

rygbi